Hangar Ve Çelik Konstrüksiyonların Raspa Ve Boya Hizmetleri

Çelik yapılar, depolama tankları, yüksek katlı çelik binalar, fabrika ve atölye yapılarının bulunduğu alan ve depolama standartları düşünülerek hazırlanmış yüzey kalite ve boya uygulama özellikleri doğrultusunda uygulama yapılmaktadır.